Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: układy solarne

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować do sprzedaży i montażu przez producenta kolektorów słonecznych i układów solarnych dla klientów indywidualnych oraz do sprzedaży ich pośrednikom ?.Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować do sprzedaży i montażu powyższych wyrobów przez pośredników ?.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach wyjaśnia: - klasyfikacji poszczególnych produktów opisanych we wniosku do odpowiednich symboli PKWiU winien dokonać organ do tego upoważniony czyli Urząd Statystyczny, gdyż tut. Urząd nie jest upoważniony do tego rodzaju klasyfikacji. ...

Czy Urząd Miasta R. słusznie wystawił informację PIT-8C na pełną kwotę dofinansowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Czy Gmina ma obowiązek wystawić PIT-8C na dotację ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? Czy gmina ma obowiązek wystawić PIT-8C na dotację z pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Generowanie strony w 21 ms