Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ocena umowy

Jakiego rodzaju umowy podlegają ustawie o podatku od towarów i usług?

W odpowiedzi na pismo z dnia ... w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535) ...

Podatnik nie zgadza się z nazwaniem otrzymanego świadczenia pieniężnego nagrodą, i w zwiazku z tym zwrócił się z zapytaniem, czy otrzymane świadczenie pieniężne winien rozliczyć jako umowę - zlecenie.

Zwracając się z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawił Pan następujący stan faktyczny: W dniu 29.10.2004r. podpisał Pan pismo, w którym, uznano Pana zasługi wkontynuowaniu dzieła X; wykazując Pana zaangażowanie w bieżący rozwój X oraz oczekiwany jest istotny i aktywny udział w proces ...

Czy przeniesienie własności nieruchomości dokonane w wykonaniu umowy powierniczej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach z dnia 20 czerwca 2006 r. Nr IV-076/1/2006 US IX/0801/W/43/06. Wnioskiem z dnia 30 marca 2006r. (uzupełnionym dnia 02 maja 2006 r.) małżonkowie zwrócili si ...


Generowanie strony w 22 ms