Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: uwzględnienie

Czy w spisie remanentowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2005 r. powinno się uwzględnić i wycenić grunty, które po wniesieniu aportu nie były przedmiotem dostawy, a także czy ich wartość powinna zostać uwzględniona przy ustalaniu dochodu spółki?

Z treści złożonego zapytania wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą w spółce cywilnej "X" z siedzibą Tomaszów Mazowieckim. Przedmiotem prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej jest: 1. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 2. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 3. wynajem nieruchomości na własny rachunek. Dochody wspólników opoda ...Generowanie strony w 11 ms