Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pełnomocnictwo ogólne

Czy podatnik, który udzielił pełnomocnictwa osobie fizycznej do reprezentowania go przed organami podatkowymi, jest obowiązany do dodatkowego wyznanczenia w trybie art. 281A ustawy Ordynacja podatkowa tejże osoby, jako upoważnionej do zastępowania go w trakcie kontroli podatkowej, prowadzonej przez organy podatkowe, jeżeli podczas wym. Kontroli jest nieobecny?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 1.06.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście z dnia 20.05.2005 r. Nr KP/443-1/O5/AP w sprawie udzielenia interpretacji, dotyczącej zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, wynikającego z ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - tekst jedn.), ...

Czy na gruncie art. 80a § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej dopuszczalne jest udzielenie pełnomocnictwa ogólnego uprawniającego pełnomocnika do stałego reprezentowania mocodawcy przed Urzędem Skarbowym, w tym do składania i podpisywania deklaracji podatkowych, czy też pełnomocnik dokonując czynności przed Urzędem Skarbowym każdorazowo musi legitymować się odrębnym pełnomocnictwem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Sposób składania pełnomocnictw do urzędów skarbowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy na gruncie art. 136 Ordynacji podatkowej dopuszczalne jest udzielenie pełnomocnictwa stałego dla wymienionych w nim działań przed Urzędem Skarbowym uprawniającego do stałego reprezentowania mocodawcy przed urzędem skarbowym – w tym do odbierania zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach podatników, czy też pełnomocnik dokonując czynności przed urzędem skarbowym każdorazowo musi się legitymować odrębnym pełnomocnictwem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając ...


Sposób składania pełnomocnictw do urzędów skarbowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy jednorazowe złożenie pełnomocnictwa do akt urzędu – określające zakres czynności do wykonywania których umocowany jest pełnomocnik (w tym podpisywanie wniosków o stwierdzenie nadpłaty wynikającej ze złożonej korekty deklaracji) jest wystarczające do reprezentowania podatnika w ww. typach spraw i nie wymaga każdorazowego składania tego samego pełnomocnictwa w tym samym urzędzie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 32 ms