Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: renta strukturalna


Czy istnieje obowiązek złożenia zeznania w przypadku osiągania dochodów z tytułu renty strukturalnej wypłacanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie uznaje stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 16.01.2006 r. wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. Uzasadnienie Wnioskiem z dnia 16.01.2006 r., u ...

Czy od renty strukturalnej finansowanej z Funduszy Unijnych i z Budżetu Państwa, wypłacanej przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powinien być uiszczany podatek oraz, czy przysługuje podatniczce prawo do wspólnego opodatkowania wraz z mężem?

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko zawarte we wniosku z dnia 30.12.2005 r. jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 30.12.2005 r. zwróciła się Pani z prośbą o interpretację co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego. ...

Czy istnieje obowiązek opodatkowania renty strukturalnej wypłacanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

Wnioskodawczyni otrzymuje rentę strukturalną, przyznaną na mocy Decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szamotułach. Jak wskazuje wnioskodawca „(...) w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowano mnie, że renty strukturalne nie podlegają opodatkowaniu. W/w Agencja przekazuje mi co miesiąc należną kwotę renty bez potrąceń na zalic ...

Odliczenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Przekazanie całego gospodarstwa rolnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Po stronie przekazującego nie ciążą zobowiązania wynikające z korekt podatku naliczonego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Wnioskodawca pyta, czy rozpoczynając po raz pierwszy działalność rolniczą, z chwilą przejęcia na podstawie umowy darowizny od rodziców gospodarstwa rolnego może złożyć zgłoszenie rejestracyjne i od chwili przejęcia gospodarstwa być czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a nie najpierw korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, a następnie zostać czynnym podatnikiem Vat.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 32 ms