Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: domownik pełnoletni

Czy usługa wykonana na cele osoboste swoje i domownika podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), w związku ze złożonym przez Panią A. wnioskiem z dnia 26.10.2005r.( data wpływu 09.11.2005r. ), uzupełnionym w dniu 01.12.2005r., w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – Naczel ...

Generowanie strony w 12 ms