Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zobowiązanie solidarne

Czy podatek od czynności cywilnoprawnych pobrany przez notariusza od kupujących w wysokości 1% wyczerpuje obowiązek podatkowy w stosunku do zbywcy?

Na podstawie art.14a par.4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 8, poz.60 z 2005r. tekst jedn. ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Bielany postanawia:- uznać stanowisko Strony za słuszne. UZASADNIENIE W dniu 31.01.2006r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Strony w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej solidarnej odpowiedzialnośc ...

dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych odpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości w sytuacji, gdy zasądzona kwota dopłaty ma być płatna w ustalonych przez sąd ratach

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 1 ust. 1 pkt 3, art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 4 pkt 1, art. 5, art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.), w odpowi ...

Czy zwolnienie podatnika z ponoszenia odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania przedsiębiorstwa wnoszonego aportem i przejęte przez innego podatnika spowoduje powstanie przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.05.2007r. (data wpływu 15.05.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej ustalenia czy zwolnienie podatnika z ponosz ...

Spłata kredytu, zaciągniętego przez trzech kredytobiorców, przeznaczonego na zakup mieszkania będącego własnością tylko dwojga z nich, a obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając ...

1. Czy w opisanej sytuacji powstaje obowiązek podatkowy? 2. Jeśli powstaje, to w jakim czasie (kiedy) i jaka jest podstawa opodatkowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Czy wnioskodawczyni wraz z mężem musi zgłaszać w urzędzie skarbowym spłatę wspólnego kredytu jako darowiznę od swojej mamy, a jeżeli tak, to jaka jest podstawa prawna?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Czy spłacanie w przyszłości przez córkę wnioskodawcy przedmiotowego kredytu zaciągniętego na zakupienie przez nią mieszkania skutkować będzie jakimikolwiek konsekwencjami podatkowymi dla wnioskodawcy w podatku od spadków i darowizn?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minis ...

Generowanie strony w 108 ms