Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rewizja (przeszukanie)

Podatnik prosi o potwierdzenie słuszności swojego stanowiska , że do w/w czynności ma zastosowanie na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 9 i 17 ustawy stawka podatku VAT 0%. Dodatkowo Podatnik zapytuje czy wyżej wymienione czynności wykonywane na terenie portu morskiego, ale w innym kraju członkowskim również podlegają stawce VAT 0%.

Stan faktyczny: Podatnik otrzymuje zlecenie obsługi towaru, który znajduje się na terenie portu. Bezpośrednim zleceniodawcą Podatnika jest importer towaru i dla niego Podatnik wykonuje kompleksową usługę związaną z czynnościami prowadzącymi do dopuszczenia do obrotu importowanego towaru. Towar przypłynął jednym ze środków transportu morskiego wymienionym w art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a–f ustawy z dn ...

Generowanie strony w 9 ms