Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pensjonat

Czy w przypadku sprzedaży pensjonatu wraz wyposażeniem oraz gruntem przysługiwać będzie zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta) starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ...

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować na roboty budowlane na zadaniu stanowiącym część inwestycji pn.: "Zespół obiektów hotelowo-rekreacyjnych"?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świnoujściu, dokonując – na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. – Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – interpretacji art. 2 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. „a” i „b”oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze z ...

Czy działalność polegająca na prowadzeniu pensjonatu jest działalnością sezonową , o której mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 PTU ?

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpatrzeniu zażalenia Spółki z dnia 14.11.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zakopanem z dnia 07.11.2005 r. nr P.P. 443-40/05 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 199 ...

Czy podstawą opodatkowania w podatku VAT nieruchomości gruntowej zabudowanej "P." będącej przedmiotem sprzedaży należącej do wspólnego majątku małżonków, z których jeden wykorzystywał całą nieruchomość w działalności gospodarczej, a teraz zamierza zbyć swoją część tj. 1/2 - będzie cała nieruchomość czy tylko przypadająca wnioskodawcy jego część?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpoznaniu wniosku z dnia 12 kwietnia 2006r. (data wpływu 13.04.2006r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku postanawia uznać ...

Jakie obciążenia podatkiem dochodowym nastąpią w przypadku wyprowadzenia nieruchomości (pensjonatu) z ewidencji środków trwałych i przekazania na cele osobiste, a następnie sprzedaży.

W przedmiotowym wniosku Podatnik informuje, że zakupił nieruchomość w dniu 22.08.2000r. Budynek, wybudowany na tej na tej nieruchomości w roku 2001 miał charakter mieszkalno-usługowy, z przeznaczeniem części jego powierzchni pod wynajem. W dniu 01.07.2002r. budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej. Nieruchomość ta obejmuje budyn ...

Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Sprzedaż budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Amortyzacja środka trwałego, w przypadku zmiany jego przeznaczenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Sprzedaż budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Czy remont pomieszczeń mieszkalnych w pensjonacie i dachu obiektu powinien zostać opodatkowany stawką VAT w wysokości 7%?

INTERPRETACJA INDWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Minis ...

Generowanie strony w 60 ms