Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi agrotechniczne

Czy prawidłowo stosuje stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3% przy sprzedaży usług agrotechnicznych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach działając w oparciu o przepisy: art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 10.05.2005 r.(data wpływu do tut. Organu podatkowego 12.05.2005 r.), - uzupełnionego w dniu 01.06.2005 r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego 02.06.200 ...

Generowanie strony w 9 ms