Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wydanie ruchomości

Czy przekazanie udziałowcom majątku zlikwidowanej spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

W przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym, planowana jest jej likwidacja. W związku z tym po zakończeniu czynności likwidacyjnych nastąpi przekazanie majątku likwidowanej Spółki jedynemu udziałowcowi. We wniosku Spółka przedstawiła stanowisko, iż czynność ta nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, powołując się na fakt iż czynność wydania majątku likwidowanej spółki po jej likwid ...

Generowanie strony w 4 ms