Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyroby winiarskie

Pytanie wnioskodawcy dotyczy możliwości zwolnienia z należności przywozowych, zwolnienia z podatku akcyzowego oraz zwolnienia z obowiązku oznakowania znakami akcyzy w przypadku przesyłek próbek wyrobów winiarskich bez znaków akcyzy z krajów trzecich.

DECYZJANa podstawie art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29.08.1997. (tekst jednolity opublikowany w Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku i zm.), w związku z zażaleniem z dnia 12.10.2005. na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego II w Łodzi nr 362000-ROG-050-21/05 z dnia 29.09.2005. wydane w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego,Dyrektor Izby Celnej ...


Pytanie: Czy kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy, które zostały naklejone na wyroby winiarskie sprowadzone w procedurze przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą można odliczyć w deklaracji AKC-3zh?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z dnia 14 stycznia 2005r. z późn.zm), po rozpatrzeniu wniosku podatnika bez numeru z dnia 15.11.2006r. (wpływ do UC w Częstochowie dnia 16.01.2007r.): POSTANAWIAMuznać za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy UZASADNIENIEOdpowiadając na Państwa zapytanie dotyczące ...

Generowanie strony w 29 ms