Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sala


Czy wydatki związane z organizacją spotkań integracyjnych, w tym wigilijnych, okolicznościowych i imprez rekreacyjno-sportowych dla pracowników Spółki, zazwyczaj dla ogółu, czasem dla pracowników poszczególnych działów, tj. m. in. koszty wynajmu sal, usług gastronomicznych, cateringu, oprawy artystycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, noclegów i przejazdów są kosztami uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Czy wynajem sali gimnastycznej przez szkołę osobom prywatnym nie prowadzącym działalności gospodarczej lub innym jednostkom organizacyjnym na cele ich działalności podlega opodatkowaniu podatkiem od towaró i usług? Wątpliwości podatnika dotyczą również korzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Z przedstawionego w złożonym wniosku i w piśmie będącym uzupełnieniem do złożonego wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca uzyskuje przychody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej osobom prywatnym nie prowadzącym działalności gospodarczej, jak również podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym na cele ich działalności (np. na organizowanie zajęć aerobiku ). Jednocześnie Wni ...

Jaką stawkę VAT stosować na usługi budowlane prowadzone w budynku archidiecezji, który w 70% powierzchni jest przeznaczony na mieszkania księży i sióstr zakonnych, a w 30 % na księgarnię i salę spotkań religijnych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 12, art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a), ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 29.11.2006 r. znak L.dz.3084/06 w sprawie ...


Czy wydatki poniesione przez Podatnika. związane z organizacją imprez integracyjnych dla pracowników stanowią koszt uzyskania przychodów

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik w celu zintegrowania pracowników z pracodawcą i poprawy atmosfery w pracy postanowił organizować imprezy integracyjne o charakterze sportowo- rekreacyjnym dla pracowników. W tym celu podatnik prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki komandytowej wynajął salę i sfinansował zakup strojów piłkarskich, dla drużyny złożonej z ...


określenia stawki podatku VAT dla wynajmu sali gimnastycznej przez szkołę

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 700) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

określenia stawki podatku VAT dla wynajmu sali gimnastycznej przez szkołę

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Generowanie strony w 22 ms