Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: alkohol etylowy skażony

Czy należy uiścić podatek akcyzowy, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej w jakiej wysokości, stosownie do treści ustawy z dnia 23.01.2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29/2004, póz. 257), w przypadku gdy Spółka posiada zarówno koncentrat z którego wyprodukowano płyny do spryskiwaczy, jak i płyn do spryskiwaczy, a które to płyny chce sprzedać na terenie kraju?

POSTANOWIENIENa podstawie art. 216 § l , art. 14a § l, § 2, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. Nr 8/2005, poz. 60), w związku z wnioskiem podatnika z dnia 14.01.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji na zapytanie:- czy należy uiścić podatek akcyzowy, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej w jakiej wysokości, stosownie do treści ustawy z dnia 23. ...

Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy może sprzedawać zakupiony ze składu podatkowego w Polsce destylat rolniczy, skażony ketonem etylowo - metylowym w ilości 1 litra na 100 litrów alkoholu etylowego 100% do odbiorcy w Niemczech jako zwolniony z podatku akcyzowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, 217 w związku z art. 14a, 14b §1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.Nr 8, poz. 60) w związku z wnioskiem złożonym w dniu 12.12.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Celnego w Szczecinie postanawia uznać przedstawione we wniosku stan ...


Czy w świetle obowiązujących przepisów stosowanych w sprawie nabywania alkoholu etylowego skażonego od polskiego dostawcy, możliwy jest zakup w cysternach alkoholu etylowego skażonego z państw członkowskich Unii Europejskiej z zachowaniem zwolnienia od podatku akcyzowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku b/n z dnia 28.02.2007r. złożonego w Urzędzie Celnym w Siedlcach w dniu 07.03.2007r. przez podmiot XXXXXXXXX dalej: Podatnik w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ...

Czy w przypadku sprowadzania do polski wyżej wymienionego alkoholu etylowego całkowicie skażonego z innego kraju niż Łotwa (przykładowo Ukraina, Białoruś) zostanie on zwolniony z podatku akcyzowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w im ...

Czy w przypadku sprowadzania do Polski alkoholu etylowego całkowicie skażonego z Ł. zostanie zwolniony z podatku akcyzowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Minist ...

Procedury zawieszenia poboru akcyzy nie stosuje się, gdy wyroby akcyzowe zharmonizowane są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych, a stawka podatku akcyzowego dla tych wyrobów jest zerowa, w takim przypadku produkcja tych wyrobów nie musi odbywać się w składzie podatkowym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Przetwarzanie koncentratu do spryskiwaczy na terenie składu podatkowego, obciążenia podatkowe w podatku akcyzowym wytworzonych produktów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Przetwarzanie koncentratu do spryskiwaczy na terenie składu podatkowego, obciążenia podatkowe w podatku akcyzowym wytworzonych produktów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy przyjęcie do magazynu spirytusu skażonego środkami dopuszczonymi do skażania na podstawie rozporządzenia Komisji nr 3199/93/WE, nabytego wewnątrzwspólnotowo i obrót nim podlega szczególnemu nadzorowi podatkowemu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 5 ms