Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: złoto

Czy podatnik, który prowadzi lombard i zamierza uruchomić skup i sprzedaż monet oraz złota ocechowanego jest obowiązany prowadzić specjalną ewidencję na potrzeby podatku od towarów i usług, a także czy może wystawiać faktury VAT na sprzedaż przedmiotów nie odebranych przez pożyczkobiorców?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art.14a §1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 24 sierpnia 2005 r. uzupełnionego pismem z dnia 5 października 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w z ...

Czy od skupu złomu złota jako surowca do dalszej odsprzedaży (z podatkiem 22 % VAT) istnieje obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych i jak ustalić cenę jednostkową w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest złom złota w formie o niewielkiej wadze (od 0,1 g) i jak wskazała strona "w formie bezpostaciowej"?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14 a §1, 3, 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 9 pkt 6, art. 10 ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 - tekst jedn./ oraz §4 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z ...

Czy od dochodu uzyskanego z przedmiotowej sprzedaży należy zapłacić podatek dochodowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Zakładając, ze Wnioskodawca wybierze zgodnie z art. 122 ustawy o VAT zwolnienie swoich dostaw z podatku od towarów i usług to czy z faktur za energię, telefony, czynsz itp. Wnioskodawca również może odliczyć VAT w całości, czy według wskaźnika proporcji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Zakładając, że Wnioskodawca wybierze zgodnie z art. 122 ustawy o VAT zwolnienie swoich dostaw z podatku od towarów i usług to czy z faktur zakupu złomów zawierających złoto Wnioskodawca może w całości odliczyć VAT, jeżeli następnie złoto odzyskane ze złomów będzie służyło do produkcji złota inwestycyjnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy zakup złomu złota od osób fizycznych o wartości powyżej 1.000 zł na podstawie umowy kupna-sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając ...

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży używanych wyrobów jubilerskich z metali szlachetnych, które przeszły na własność lombardu w wyniku niespłacenia pożyczki w określonym terminie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Obowiązek prowadzenia rejestru w związku ze skupem złomu złota.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Obowiązek prowadzenia rejestru w związku ze skupem złomu złota.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Sposób opodatkowania transakcji kuna/sprzedaży złota

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 13 ms