Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: elektrownia

Jak należy ustalić wartość początkową środka trwałego oraz wysokość odpisów amortyzacyjnych dla elektrowni napędzanych wiatrem?

Wspólnicy spółki cywilnej wystąpili do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kole o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej przy zastosowaniu generatorów ...

Podatkek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania diet wypłaconych pracownikom z tytułu podróży służbowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy opisane powyżej zdarzenie przyszłe w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie uznawane za odpłatne zbycie akcji, a jeżeli tak to czy wartość przychodu będzie w tym przypadku odpowiadała wartości wygasłego w związku z wykonaniem poprzez przeniesienie własności akcji zobowiązania z tytułu dywidendy pieniężnej, a koszt uzyskania przychodów będzie odpowiadał wydatkom na zakup przedmiotowych akcji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii - otrzymywanych w związku z produkcją energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – stanowi przychód ze sprzedaży praw majątkowych czy też przychód z działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Minis ...

Czy przychody z tytułu świadczenia usług analizy wiatrów na terenie przyszłej lokalizacji elektrowni wiatrakowych, uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmy niemieckie nie mające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządu ani siedziby, objęte są zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministr ...

"Świadectwa pochodzenia" w związku ze sprzedażą energii ze źródeł odnawialnych - sposób opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Minist ...

Czy przychód ze sprzedaży energii elektrycznej w postaci świadectw pochodzenia jest przychodem z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Minist ...


Czy zwrot elektrowni (na mocy wyroku sądu) został poprawnie zaksięgowany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ujęty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?, Czy powyższy zwrot został poprawnie ujęty w zakresie podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...


Generowanie strony w 59 ms