Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: granica celna

Czy potwierdzenie (w formie pieczęci wskazującej datę i nazwę urzędu celnego) na odwrotnej stronie załączonego jednolitego dokumentu administracyjnego SAD-3 przez MINISTERSTVO ZA FINANCE CARINSKI URAD LELJE REPUBLIKA SLOVENIJA jest wystarczającym potwierdzeniem wywozu towaru poza granice Unii Europejskiej, upoważniającym do zastosowania stawki podatku 0 % z tytułu eksportu towarów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 22 grudnia 2005r. (doręczonego dnia 23 grudnia 2005r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatk ...

Generowanie strony w 19 ms