Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rada gminy

Czy Spółka może skorzystać ze zwolnienia na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości?

Wnioskiem z dnia ....... Spółka Akcyjna zwróciła się do tutejszego organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka realizuje na terenie miasta Białegostoku nową inwestycję polegającą na poszerzeniu dotychczasowej działalności produkcyjn ...

Czy Gmina Bledzew i Urząd Gminy Bledzew powinny posługiwać sie tylko jednym NIP?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) odpowiadając na pisemny wniosek Wójta Gminy Bledzew, występującego w imieniu Gminy Bledzew z siedzibą w Bledzewie, ul. Kościuszki 16, NIP 5961004148, z dnia 10 października 2006r. (złożony w tutejszym organie 16 października 2006r.) nr Fn 302/ ...

Pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Generowanie strony w 10 ms