Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wiza

Podatnik we wniosku prosi o potwierdzenie prawidłowości, czy stosowany przez Niego sposób dokumentowania wydatków związanych z wizami wjazdowymi dla pracowników jest prawidłowy i wystarczający, aby uznać je za koszty uzyskania przychodów.

W dniu 7.12.2005r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Podatnik wniosek ten uzupełnił pismem z dnia 30.12.2005r. oraz pismem z 24.01.2006r. Z przedstawionego w podaniu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca jest Spółką realizującą w ramach działalności transporty na terenie całej Europ ...

Sposób dokumentowania wydatków na zakup wiz dla pracowników i zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

Dnia 05.12 2005r Pan X złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zm.) w sprawie sposobu dokumentowania wydatków na zakup wiz dla pracowników i zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów . Stan faktyczny: Z przedstawionego we wniosku s ...


Możliwość wspólnego rozliczania z małżonkiem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 7 ms