Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: fundusz ochrony

„Jak należy potraktować pod względem podatkowym umorzenie części pożyczki udzielonej spółce przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?”

Pismem z dnia 24.01.2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 30.01.2006r.) ... Spółka Jawna ... zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Współwłaściciele spółki jawnej zaciągnęli w roku 2001 pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie mode ...

Generowanie strony w 7 ms