Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: inne należności budżetowe


Czy dokonanie całkowitej kompensaty należności z tytułu dostawy towarów od rolnika ryczałtowego daje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur VAT - RR ?

Działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 10.01.2006r. (uzupełnionego w dniu 20.02.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie odliczania podatku VAT naliczonego w f ...

Generowanie strony w 8 ms