Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w systemie podatku od towarów i usług lub poza nim w związku z realizacją przez nią inwestycji w ramach projektów : "Kształtowanie centrum wsi", "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem placu zabaw", "Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw" w 5 wsiach, "Zagospodarowanie i wyposażenie boiska sportowego" ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 /, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie stwierdza, iż stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2006 r , uzupełnionym pismem w dnia 20 marca 2006 r i pismem z dnia 24 marca 2006 r. Nr GRB.-4015-1/05/06, o udzielenie p ...

Czy Spółka z o.o. w której 100% udziałów posiada Gmina o statusie miejskim jest zobowiązana do pobrania 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaty Gminie dywidendy w przypadku: 1. podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników o wypłacie dywidendy z funduszu zapasowego, 2. podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników o wypłacie dywidendy za bieżący rok obrotowy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy Spółka z o.o. w której 100% udziałów posiada Gmina o statusie miejskim jest zobowiązana do pobrania 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaty Gminie dywidendy w przypadku: 1. podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników o wypłacie dywidendy z funduszu zapasowego, 2. podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników o wypłacie dywidendy za bieżący rok obrotowy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

W zakresie skutków podatkowych związanych z objęciem udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o. przez gminę (udziałowca).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 43 ms