Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wspólnota leśna

Czy sprzedaż działki przez osobę prawną podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 5 stycznia 2006 r.(wpływ do tut. Urzędu 11 stycznia 2006 r.), uzupełnionego pismem z dnia 3 lutego 2006 r. (data wpływu 10 luty 2006r.) w sprawie udzielenia interpretac ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynność przeniesienia wlasności działki na podstawie art. 231 par. 2 ustawy Kodeks cywilny?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 5 stycznia 2006 roku ( data wpływu 11 stycznia 2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od ...

Generowanie strony w 24 ms