Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przekształcenie z mocy prawa

Czy Spółka, która powstała z przekształcenia działalności dwojga małżonków i posiadając NIP VAT UE, może dokonywać rozliczenia zwrotu podatku od towarów i usług na zasadzie określonej w art. 87 ust. 2 Ustawy o podatku VAT tj. w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia podatku?

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w dniu 30 listopada 2005r. wobec obowiązku wynikającego z art. 68 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) została zawiązana spółka cywilna pod nazwa Fabryka Mebli W K s.c. Wspólnikami tej spółki zostali właś ...

Czy otrzymane przez Podatnika odszkodowanie od gminy za przejętą z mocy prawa nieruchomość podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 24.08.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia od podatku od towarów i usług, przejęci ...

Generowanie strony w 17 ms