Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zastosowanie się do informacji

Wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług w odniesieniu między innymi do udzielanych kontrahentom bonusów finansowych, które wypłacane są na rzecz Podatnika po osiągnięciu przez niego określonego poziomu obrotów.

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie Podatnika z dnia 24.02.2005 r. (bez znaku z datą wpływu 25.02.2005 r.), uzupełnione pismem z dnia 28.04.2005 r., dotyczą ...

Generowanie strony w 9 ms