Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koniec roku kalendarzowego

Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała w wyniku przekształcenia ze spółki cywilnej w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrała rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, ma obowiązek powiadomienia organu podatkowego o przyjętym pierwszym roku podatkowym trwającym od dnia następnego po dniu dokonania wpisu przekształcenia w sądzie rejestrowym do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym nastąpiło przekształcenie?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.01.2006 r. (bez znaku), złożonego w dniu 16.01.2006 r., w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie: czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała w wyniku przekształcenia ze spółki cywilnej w drugiej połowie roku kalendarzowego i wyb ...

Czy rok podatkowy jaki spółka wybrała dla potrzeb CIT ma znaczenie dla obowiązku skłądania deklaracji PIT-4?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych posiada rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy. Spółka stoi na stanowisku iż z tego względu do momentu zakończenia tego roku podatkowego, który rozpoczął się przed dniem 01.01.2007r., będzie ona miała obowiązek składania deklaracji PIT-4. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego U ...
Dotyczy korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia lokali

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 25 ms