Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ustanie bytu prawnego

W jaki sposób przyporządkować przychody z tytułu dostarczania energii cieplnej, dostaw wody i odprowadzania ścieków, wyniakające z faktur wystawionych w m-cu grudniu 2005 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, którego byt prawny ustał z dniem 31.12.2005 r. w następstwie przekształcenia - poprzez wyodrębnienie z dotychczasowego ZGKiM z dniem 01.01.2006 r. dwóch odrębnych zakładów budżetowych: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Zakładu Usług Komunalnych ?

Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 05.01.2006 r. L.dz. 76/06 (data wpływu 12.01.2006 r.) w zakresie daty powstania przychodu. We wniosku z dnia 05.01.2006 r. o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i ...

W jaki sposób rozliczyć koszty uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń za m-c grudzień 2005 r. wypłaconych w styczniu 2006 r. oraz składek ZUS od tych wynagrodzeń, które zostaną zapłacone w m-cu lutym 2006 r. - w sytuacji gdy koszty te dotyczyły pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, którego byt prawny ustał z dniem 31.12.2005 r. w następstwie przekształcenia - poprzez wyodrębnienie z dotychczasowego ZGKiM z dniem 01.01.2006 r. dwóch odrębnych zakładów budżetowych: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Zakładu Usług Komunalnych ?

Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 05.01.2006 r. L.dz. 76/06 (data wpływu 12.01.2006 r.) w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tyt. wypłaconych wynagrodzeń i składek ZUS od tych wynagrodzeń. We wniosku z ...

U którego z pomiotów bedą kosztami uzyskania przychodów opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za II półrocze 2005 r., płatne do 31.01.2006 r. - w sytuacji gdy z dniem 31.12.2005 r. ustał byt prawny Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - w następstwie przekształcenia poprzez wyodrębnienie z dniem 01.01.2006 r. z dotychczasowego ZGKiM dwóch zakładów budżetowych, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Zakładu Usług Komunalnych ?

Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 05.01.2006 r. L.dz. 76/06 (data wpływu 12.01.2006 r.) w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. We wniosku z dni ...

Do którego z podmiotów należy zarachować koszty energii elektrycznej dot. m-ca grudnia 2005 r. - w sytuacji, gdy z dniem 31.12.2005 r. ustał byt prawny podmiotu, który korzystał z energii, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który z dniem 01.01.2006 r. został przekształcony w 2 odrębne zakłady budżetowe: Zakład Gospodarki Komunalnej i Zakład Usług Komunalnych - w odniesieniu do faktur, które wystawiono w m-cu grudniu 2005 r. oraz styczniu 2006 r. ?

Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 05.01.2006 r. L.dz. 76/06 (data wpływu 12.01.2006 r.), uzupełnionym pismem z dnia 04.03.2006 r. (data wpływu 06.03.2006 r.) w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przyc ...


Czy w przedstawionym stanie przyszłym znajdzie zastosowanie art. 93 w związku z art. 93b Ordynacji podatkowej i w konsekwencji, nowe Zakłady wstąpią odpowiednio we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Zakładu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Likwidacja Gospodarstwa Pomocniczego nie będzie rodzić obowiązku zmiany roku podatkowego tego podmiotu, na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ostatni rok podatkowy tego podatnika obejmie okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia zakończenia jego likwidacji (ustania jego bytu prawnego).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Likwidacja Gospodarstwa Pomocniczego nie będzie rodzić obowiązku zmiany roku podatkowego tego podmiotu, na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ostatni rok podatkowy tego podatnika obejmie okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia zakończenia jego likwidacji (ustania jego bytu prawnego).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Likwidacja Gospodarstwa Pomocniczego nie będzie rodzić obowiązku zmiany roku podatkowego tego podmiotu, na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ostatni rok podatkowy tego podatnika obejmie okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia zakończenia jego likwidacji (ustania jego bytu prawnego).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Likwidacja Gospodarstwa Pomocniczego nie będzie rodzić obowiązku zmiany roku podatkowego tego podmiotu, na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ostatni rok podatkowy tego podatnika obejmie okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia zakończenia jego likwidacji (ustania jego bytu prawnego).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 26 ms