Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: gacz parafinowy

Czy mam obowiązek prowadzenia działalności w zakresie przerobu polegającego na poddaniu parafiny i gaczu procesom przetwarzania i oczyszczania w ramach składu podatkowego?

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w zw. z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpoznaniu zażalenia z dnia 13.02.2006r. złożonego przez XXXXXX na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Białymstoku z dnia 30.01.2006r. nr 311000-PA-0550-2/06/EWW wydanego w trybie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej w przedmiocie ...

Reasumując, w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym gacz parafinowy nie podlega zwolnieniu od akcyzy lecz, zgodnie z określonym przeznaczeniem, objęty jest stawką akcyzy w wysokości 0 zł. Obrót opisanym wyrobem przeznaczonym do produkcji zniczy powinien być dokonywany bez pośrednictwa składu podatkowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieni ...

Generowanie strony w 12 ms