Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sentencja postanowienia

dotyczy treści postanowień interpretacyjnych

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 30.12.2005 r. (znak: II US. PB-I-415/54/05) stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. ...1. Czy organizację narady produkcyjnej można zarachować w całości do kosztów działalności i czy będą kosztami uzyskania przychodów? 2. Czy koszty narady produkcyjnej należy zarachować w całości do limitowanych kosztów reprezentacji i reklamy? 3. Czy należy podzielić koszty przedstawione w stanie faktycznym: - wynajęcie sali i nocleg – jako koszty uzyskania przychodów - poczęstunek i część artystyczną – jako limitowane koszty reprezentacji i reklamy?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. nr 8, poz. 60 ze zm.) uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej z dnia 05.02.2007 r. znak US.I-1.1.423/5/2006 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z ...

Czy otrzymane dotacje korzystają ze zwolnienia z opodatkowania?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) uchyla postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Sk ...

Czy wkład własny Podatnika przeznaczony na zakup środków trwałych stanowi koszt uzyskania przychodu?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) - uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Sk ...


Czy Spółce przysługuje zwolnienie z opodatkowania otrzymanych środków na zakup środka trwałego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) – Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie uchyla postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w ...


Generowanie strony w 50 ms