Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zmiana formy opodatkowania

Dotyczy możliwości zmiany formy opodatkowania w ciągu roku podatkowego z zasad ogólnych wg skali podatkowej na podatek liniowy wg stawki 19 %

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8 , poz. 60 z zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu w odpowiedzi na pismo Pani ... z dnia 22.12.2005 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego stwierdza, iż: - stanowisko Pani dotyczące możliwości zmiany formy opodatkowania w ciągu roku podatkowego z zasad ogólnych w ...

Możliwość wycofania, złożonego uprzednio oświadczenia o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym, przed uzyskaniem pierwszego przychodu z tej działalności.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...


Skoro Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą w roku 2008, to uzyskanie przychodu w wysokości przekraczającej ustalony limit, tj. 150.000 euro, nie powoduje utraty prawa do opodatkowania w tej formie w trakcie 2008 roku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy istnieje możliwość w ciągu roku przejścia z formy opodatkowania na zasadach ogólnych na formę płacenia podatku zryczałtowanego od przychodu związanego z wynajmowaniem lokalu w wysokości 8,5%.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Jeżeli podatnik rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, z której przychody opodatkowane były w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zachowuje prawo do tej formy opodatkowania przez cały rok podatkowy, bez względu na wysokość przychodów, a więc także w przypadku, gdy przychody z tej działalności w tym samym roku przekroczą kwotę 150.000 euro.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Usługa promocyjno-marketingowa wykonana przez Spółkę w grudniu 2010r., dla której obowiązek podatkowy powstał w styczniu 2011r., na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z ust. 14a ustawy, winna być opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 41 ms