Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: materiały własne

Zapytanie dotyczy stawki podatku VAT przy sprzedaży i montażu przysłon okiennych (rolet, żaluzji) w obiektach budownictwa mieszkaniowego przez podatnika, który nie jest producentem takich przysłon.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko Pana X, przedstawione we wniosku z dnia 31.01.2006 r., który wpłynął w dniu 03.02.2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej ...

Czy usługi montażu stolatki należy traktować jako usługi budowlane lub budowlano-montażowe w rozumieniu art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d ustawy o VAT i stosować w związku z tym szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, czy też należy je traktować jako dostawę towarów opodatkowaną według zasad ogólnych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej uznaje za nieprawidłowe stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku złożonym do tut. Organu w dniu 05.06.2006r., uzupełnionym w dniu 03.07.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i s ...

Czy wydatki na 1) nabycie/wytworzenie udostępnianych kontrahentom-punktom handlowym materiałów „point of sale” („materiały wsparcia punktu sprzedaży” – przedmioty i urządzenia służące wyeksponowaniu i zareklamowaniu wyrobów Spółki, np. listwy napółkowe, bannery i szyldy reklamowe, plakaty, naklejki, standy, kasetony, maszyny, lodówki, automaty, meble, opatrzone logo), które pozostają własnością Spółki, w zamian za zobowiązanie do wykorzystania ich do ekspozycji i sprzedaży wyłącznie produktów Spółki oraz 2) serwis tych urządzeń są kosztami uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 13 września 2006 r. (data wpływu 14 września 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...

Czy druk książek na materiałach własnych drukarni, na zlecenie kontrahenta krajowego, w myśl art.146 ust.1 pkt 3a ustawy o VAT, jest dostawą towarów, a tym samym podlega opodatkowaniu 0% stawką podatku VAT?

DECYZJA Na podstawie art.14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t.Dz.U. z 2005r. Nr 8,poz.60 ze zm.) w związku z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 217, poz.1590) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z ...

Czy w przypadku druku i oprawy książek z użyciem własnych materiałów i surowców, a następnie przekazania ich wydawcy (który dostarcza tylko odpowiednie pliki w formie elektronicznej) Wnioskodawca dokonuje dostawy towarów czy świadczenia usługi, dla której można zastosować stawkę 0% VAT na podstawie § 9 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Stawka podatku od towarów i usług dla dostawy książek drukowanych z własnych materiałów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Uznanie czynności wytwarzania książek z własnych materiałów i surowców za dostawę towarów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

W sytuacji zastosowania do produkcji większości materiałów powierzonych przez zleceniodawcę, występuje świadczenie usługi, a nie dostawa towarów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...

Czy w przedstawione w stanie faktycznym czynności mogą być traktowane jako dostawa książek lub czasopism w rozumieniu przepisów ustawy o podatku VAT i w konsekwencji stosowania stawki 0 %, przewidzianej dla dostawy tych towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) w związku z § 9 ust. 1 pkt 10a oraz 10b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212 poz. 1336)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy drukowanie książek i czasopism z własnych materiałów, wykonywane na zlecenie wydawców, oznaczonych stosownymi symbolami ISBN należy traktować jako świadczenie usług ze stawką 22%, czy też dostawę towarów ze stawką 0%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 60 ms