Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: handel obwoźny

Obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku od towarów i usług za pomocą kasy rejestrującej.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia .....2006r. w sprawie obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku od towarów i usług za pomocą kasy rejestrującej. UZASADNIENIE W myśl art. 14a § 1 us ...

Podatnik pyta Pan czy w przedstawionym stanie faktycznym po wznowieniu działalności nadal może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług ?. Zdaniem Podatnika prawo takie przysługuje.

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. Nr 8 z 2005 r poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie udziela pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na żądanie zawarte we wniosku z dnia 21.02.2007 r i stwierdza , iż stanowisko Pana w sprawie , zawarte we wniosku jest prawidłowe. Wnioskiem ...

Generowanie strony w 38 ms