Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zabieg fizykoterapeutyczny

Podatnicy są właścicielami samochodu, którym dziecko dowożone jest na rehabilitację. Czy z tego tytułu przysługuje odliczenie na cele rehabilitacyjne?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Państwu X oceniając stanowisko przedstawione we wniosku bez ...

Generowanie strony w 9 ms