Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż za pośrednictwem

Czy mam odprowadzać podatek dochodowy z tytułu sprzedazy książek, pocztówek, staridruków, grafiki, której właścicielem jestem od lat, na aukcjach internetowych?

P o s t a n o w i e n i e Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer stwierdza, iż:zajęte przez Panią stanowisko we wniosku z dnia 21.02.2006r dotyczące sprzedaży przedmiotów na aukcjach internetowych jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Pismem z dn ...

Dotyczy zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży akcji dokonywanej za pośrednictwem domu maklerskiego działającego jako depozytariusz (art. 9 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Działając na podstawie art. 14a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 19.10.2005 r. (wpływ do tutejszego urzędu dnia 20.10.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z ...

Jaki jest moment obowiązku podatkowego i ewidencjonowania oraz dokumentowania przeprowadzonych za pośrednictwem internetu transakcji sprzedaży ?

Wnioskiem z dnia 20.02.2006r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym momentu powstania obowiązku podatkowego i ewidencjonowania oraz dokumentowania przeprowadzanych za pośrednictwem internetu transakcji sprzedaży. Jak wynika z treści pisma w sprawie interpretacji Strona prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży za pośrednictwem internetu na rzecz osób fizycznych. Towary będące pr ...

Zamierzam prowadzić działalność gospodarczą polegającą głównie na kupnie - sprzedaży towarów za pomocą aukcji internetowych w kraju i zagranicą. Wątpliwość sprowadza się do ustalenia czy umowa cywilnoprawna dotycząca zakupu towaru od osoby fizycznej oraz dowód opłaty pocztowej i opłaty bankowej stanowią podstawę zapisów dotyczących zakupu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przestawione w ...

czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług pośrednictwa w kupnie lub sprzedaży samochodów osobowych na terenie kraju, przysługuje zwolnienie podmiotowe na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o podatku od towarów i usług

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz.60 ze zm.) po ponownym rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 13 lutego 2007r. (wpływ do tut. Organu podatkowego w dniu 15 lutego 2007r.) uzupełnionego pismem z dnia 19 czerwca 2007r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwest ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży przewoźnikowi paliwa zakupionego (zatankowanego) poza granicami kraju i wykorzystywanego do świadczenia usług transportowych oraz wysokość stawki podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży przewoźnikowi paliwa zakupionego (zatankowanego) poza granicami kraju i wykorzystywanego do świadczenia usług transportowych oraz wysokość stawki podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży za pośrednictwem agentów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Minist ...

Zwolnienie od podatku usługi pocztowej przy wysyłce towarów ze sklepu internetowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy istnieje koniczność uwzględnienia na fakturze dotyczącej sprzedaży wysyłanego towaru opłaty pocztowej i w zakresie obowiązku naliczania podatkod towarów i usług od tej opłaty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 103 ms