Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ciężar spadkowy

Koszty ostatniej choroby spadkodawcy tylko wtedy nie są ciężarem spadku w rozumieniu art. 7 ust. 3 u.p.s.d., jeżeli zostały pokryte za jego życia i z jego majątku, zaś zaliczenie kosztów nagrobka w ciężar spadku powyższy przepis nie uzależnia od poniesienia ich po śmierci spadkodawcy.

Wyrokiem z dnia 25 sierpnia 2004 r., sygn. akt I SA/Sz 438/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Ryszarda R na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 28 maja 2003 r., nr PB 3.47-4306/8/2003 w przedmiocie podatku od spadków i darowizn. W uzasadnieniu wskazano, że decyzją z dnia 28 lutego 2003r. Nr US-I-PO/4300-31AY-169/2001, Urząd Skarbowy w Świnoujściu ustalił Richardo ...

Czy wykonanie zapisu testamentowego w postaci obowiązku ustanowienia służebności osobistej mieszkania stanowi ciężar spadku pomimo, że zapis nie został jeszcze wykonany.

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Śródmieście stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku oraz uzupełnione w rozmowie telefonicznej o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...

Czy różnica pomiędzy kwotą należną z umowy ubezpieczeniowej a kwotą faktycznie wypłaconą może być zaliczona do długów i ciężarów spadkowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minis ...

Czy w stanie faktycznym opisanym we wniosku istnieje możliwość złożenia korekty do właściwego urzędu skarbowego celem uwzględnienia przez ten urząd kwoty zapłaconego przez Wnioskodawcę zachowku jako ciężaru spadku, a tym samym zmiany decyzji co do wysokości naliczonej kwoty podatku od spadku i darowizn.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...


Generowanie strony w 21 ms