Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przeliczanie masy na objętość

Czy w przypadku sprzedaży gazów płynnych na podstawie licznika (w litrach) do rozliczenia podatku akcyzowego możliwe jest zastosowanie przelicznika rzeczywistego kg/l, zamiast zawartego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 z późn. zm.)?

Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 14b § 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia I997r. -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z. późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.02.2006r. uzupełnionego pismem z dnia 13.03.2006r. oraz z dnia 03.04.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. zastosowania w przypad ...

przeliczanie na złote kwot wykazanych na fakturach VAT - zaliczkowej i końcowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu ...

Generowanie strony w 9 ms