Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ryzyko wyboru kontrahenta

Czy odszkodowanie otrzymane od firmy ubezpieczeniowej jest przychodem spółki, a wartość przelanej wierzytelności jest kosztem uzyskania przychodów spółki?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1, ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.11.2005 r. (...) o udziele ...

Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy zapytania czy miejscemświadczenia usług polegających na ocenie ryzyka podmiotów gospodarczych jest miejsce siedzibyusługobiorcy, w przypadku gdy usługi te są świadczone przez Spółkę na rzecz kontrahentówmających siedzibę poza terytorium RP.

POSTANOWIENIE W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 12 czerwca 2007r. (datawpływu do tutejszego Urzędu 12.06.2007r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), działając napodstawie art. 14a § l i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolityOz. U. z 2005r., Nr 8 ...

Czy Parafia nie będąca podatnikiem podatku od towarów i usług ma możliwość odliczenia naliczonego w otrzymanych fakturach za usługi budowlane?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 26 ms