Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spółka w upadłości


Czy nabywając nieruchomość od spółki akcyjnej w upadłości, objętą księgą wieczystą, stanowiącą składnik majątku spółki akcyjnej w upadłości związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, Podatnik nie będzie ponosił odpowiedzialności z art. 112 ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli nabycie nastąpi w ramach postępowania upadłościowego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając - na pisemny wniosek Podatnika złożony 18.07.2005 r. w Urzędzie Skarbowym w Inowrocławiu i przesłany do Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszaw ...

Czy w toku prowadzenia postępowania upadłosciowego spółka akcyjna może - na podstawie art. 16f updop - amortyzować wynajmowane lub wydzierżawiane środki trwałe ?

Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.01.2007 r., uzupełnionego pismem z dnia 16.02.2007 r. – uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Podatnika - w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartoś ...

Czy spółka akcyjna w upadłości może - na podstawie art. 16f updop - amortyzować używane na potrzeby upadłości środki trwałe ?

Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.01.2007 r., uzupełnionego pismem z dnia 16.02.2007 r. – uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Podatnika - w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od war ...

Sp. z o.o. w upadłości jest jednoosobową spółką kapitałową, której jedynym udziałowcem jest osoba fizyczna. Postanowieniem sądu z dniem 10 kwietnia 2007 r. zakończone zostało postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Spółki. Ze sprzedaży majątku pozostała nadwyżka likwidacyjna, która przypadnie jedynemu udziałowcowi Spółki. Kwota ta jest znacznie niższa od kwoty pieniężnej wniesionej przez udziałowca na pokrycie udziałów. Czy w opisanej we wniosku sytuacji znajdują zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym  od osób prawnych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 21 marca 2007 r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego – 23 marca 2007 r.), następnie uzupełnionego pismem z dnia 24 kwietnia 2007 r. (data ...

Czy Spółka powinna naliczać amortyzację od dzierżawionych obiektów i urządzeń? Czy amortyzacja ta będzie stanowić koszt uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 18 ms