Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zarząd drogami

Czy odszkodowanie wypłacone na żądanie osoby fizycznej na podstawie art.363 § 1 k.c. w związku z art.361 § 2 k.c. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy ta wysokość odszkodowania nie wynika z porozumienia zawartego między osobą zobowiązaną do naprawienia szkody i poszkodowanym?

Pismem z dnia 03.03.2006 r. (wpływ 07.03.2006 r.), uzupełnionym w dniu 22.03.2006 r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedstawiając następujący stan faktyczny : W dniu 18.02.2005 r. samochód marki PEUGEOT 307 nr rej. ... stanowiący Pana własność został uszkodzony. Do uszkodze ...

Czy umowa bezpłatnego użyczenia pasa ruchu drogowego przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług ?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. postanawia uznać za prawidłowe stanowisko w indywidualnej sprawie przedstawione we wniosku z dnia ...

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realkizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zarząd Dróg Miejskich w S... pismem z dnia 18 kwietnia 2005 r. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku o zajęcie stanowiska w sprawie naliczania podatku VAT od opłat za zajęcie pasa drogowego. Podatnik wskazał, że jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej S... powołaną do realizacji zadań gminy, polegających na planowaniu, budowie, modernizacji, utrzymaniu i ochronie dróg w granicach ...

Zarząd Dróg nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z przebudową drogi powiatowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Zarząd Dróg nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z przebudową mostu tymczasowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Powiatowy Zarząd Dróg nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z przebudową dróg.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Powiatowy Zarząd Dróg nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z przebudową dróg.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Powiatowy Zarząd Dróg nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z przebudową dróg.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Miejski Zarząd Dróg nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z przebudową dróg.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Miejski Zarząd Dróg nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową dróg.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 64 ms