Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stawka podstawowa podatku


Jaką stawkę podatku VAT należy stosować na roboty budowlane na zadaniu stanowiącym część inwestycji pn.: "Zespół obiektów hotelowo-rekreacyjnych"?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świnoujściu, dokonując – na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. – Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – interpretacji art. 2 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. „a” i „b”oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze z ...

Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy objęcia podatkiem VAT wynagrodzenia otrzymywanego przez Spółkę oraz ustalenia prawidłowej podstawy opodatkowania i stawki podatkowej.

P O S T A N O W I E N I E W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 13 października 2005 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 14 października 2005 r.) dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług, działając w trybie art. 14a ust ...


Zapytanie dotyczy zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 22% w stosunku do kosztów dostawy towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej w przypadku gdy sprzedawca odrębnie obciąża kosztami przesyłki odbiorcę.

Na podstawie: art. 14 a - art. 14 d, art. 165 § 1, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku bez numeru z dnia 28.02.2006 r. (uzupełnionego pismami z dnia 25.05.2006 r. i z dnia 29.05.2006 r.) o interpretację zastosowania przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, po ...

Dla jakich rozmiarów obuwia należy przy sprzedaży stosować obniżoną 7% stawkę podatku VAT?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 20.02.2006r. (wpływ do tut. urzędu dnia 22.02.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. ...

Czy dostawa gruntu, który w studium zagospodarowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy znajduje się w strefie zabudowy miejskiej, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej, tj. 22%?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać s ...

Czy Podatnik dokonujący sprzedaży pojazdu powinien wystawić fakturę VAT ze stawką podatku 22% i odprowadzić od powyższej transakcji wykazaną kwotę podatku ?

Działając na podstawie przepisów: art.14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we ...

trona wnosi o wyjaśnienie „ jaka stawka podatku od towarów i usług winna być zastosowana w przypadku sprzedaży żywych bażantów”

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 20.06.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 26.06.2006r.) uzupełnionego pismem z dnia 16.08.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji w t ...

Wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie wykonywanych przez Stronę usług.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony (wpływ do tut. urzędu 19.06.2006r), uzupełnionym pismem (wpływ do tut. urzędu 31.07.2006r) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie ...

Generowanie strony w 37 ms