Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: działalność usługowa

Zryczałtowany podatek dochodowy

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 13.01.2003 r. w sprawie opodatkowania przychodu uzyskanego z prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej w 2003 roku wyjaśnia: Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów osiąganyc ...

Stawki ryczałtu

Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 23.07.2003 r. (data wpływu - 31.07.2003 r.) uprzejmie informuje, że poruszone zagadnienie regulują przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Z przepisów art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. wynika, ...

Jaką stawką zryczałtowanego podatku powinna być opodatkowana działalność określona symbolem PKD 7220, 7240, 7250 ?

W związku z Pana zapytaniem z dnia 20.01.2004r. w sprawie określenia stawki ryczałtu dla działalności określonej symbolem EKD 7220, 7240, 7250, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje. Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o z ...

Czy produkcja rolnicza, produkcja działów specjalnych, usługowe suszenie zbóż i mieszanie pasz może być zarejestrowana jako jedna działalność gospodarcza i rozliczana w jednej księdze podatkowej?

W odpowiedzi na pytanie skierowane do tutejszego Urzędu pismem z dnia 30.12.2003 r. zgodnie z art. 14 par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu wyjaśnia: Opodatkowanie dochodów osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2000 r. Nr 14 ze zm. ...

Według jakiej stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych powinien opodatkować przychód z działalności w zakresie świadczenia usług polegających na naprawie silników dla potrzeb kolejnictwa

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego, wyjaśnia się co następuje: Z zapytania wynika, że wnosi Pan o udzielenie informacji wg jakiej stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodó ...

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług iluzjonistycznych opodatkowaną w formie karty podatkowej. W roku 2004 zamierzam występować na terenie krajów Unii Europejskiej i spodziewam się otrzymywać tam wynagrodzenie. W związku z tym mam pytanie: Czy przychód z wykonywania tej usługi pozbawi mnie prawa do korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej ? W jaki sposób podpisywać mam umowy z partnerami, aby nie utracić warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 15.01.2004 r. i 19.01.2004 r. zapytaniem w sprawie - sposobu opodatkowania przychodów zagranicznych uzyskiwanych w 2004 r. przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej oraz sposobu zawierania umów z partnerami Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty korzystając z uprawnień nadanych przez art. 14a ...

Czy działalność gospodarcza polegająca na konfekcjonowaniu towarów w/g zleceń klienta podlega opodatkowaniu stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 17 lutego 2004 r. działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przjęciu, że podane w powyższym piśmie dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Nac ...

Jaką stawką ryczałtu opodatkowane są usługi sprzątania i czyszczenia obiektów ?

Świadczone przez Pana usługi sprzątania i czyszczenia obiektów mieszczą się w pojęciu działalności usługowej zdefiniowanej w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Zgodnie z treścią tego przepisu działalnością usługową jest pozarolnicza działalność gospodar ...

Podatnik prowadzi w 2004 r. działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Działalność polega na sprowadzaniu z zagranicy, na własne nazwisko, używanych części samochodowych typu kompletne nadwozie samochodowe, rozmontowywaniu ich i sprzedaży pojedynczych elementów. Podatnik pyta, jaką stawką podatku powinien opodatkować osiągnięty z tej działalności przychód.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ...

Czy dochody uzyskane w 2004 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z tytułu realizacji programu Rozwój Zasobów ludzkich, zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych w części finansowanej ze środków unijnych, jak również ze środków budżetu państwa?

Podatniczka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza w 2004 r. wykonywać usługi doradcze i szkoleniowe, na zlecenie Konsorcjów - osób prawnych, realizujących Program PHARE SSG Rozwój Zasobów ludzkich. Stroną kontraktującą dla Konsorcjów, którzy będą dla podatniczki zleceniodawcami działań projektowych, jest Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, reprezentowany przez Ministerstwo Gospodarki, ...

Generowanie strony w 4 ms