Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: tablica rejestracyjna

Starostwo Powiatowe pyta czy podlegają opodatkowaniu podakiem VAT czynności związane z pobieraniem opłat za tablice rejestracyjne i prawa jazdy?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 stycznia 2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27 stycznia 2006 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od ...

Czy opłacie skarbowej określonej w części I poz. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej podlegają czynności urzędowe dokonywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym?

POSTANOWIENIE Prezydent Miasta Koszalina działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) postanawia udzielić na wniosek SPR w K pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie stwierdzając, iż: Decyzja o rejestracji pojazdu na podstawie art. 73 us ...


W zakresie wliczenia do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia podatku akcyzowego, opłaty środowiskowej, opłaty administracyjnej za nabycie tablic rejestracyjnych i wykazania ich w deklaracji podsumowującej VAT-UE;

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 41 ms