Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zasiłek z opieki społecznej

Czy zasiłek pielęgnacyjny uzyskany z Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art.216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przeds ...

Czy: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, dodatek mieszkaniowy i zwrot poniesionych kosztów z Komitetu Pomocy Społecznej są dochodem oraz czy podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... stwierdza, iż stanowisko Pana ... , zamieszkałego w ... przedstawione we wniosku z dnia 23.05.2006 r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 25.05.2006 r.), uzupełnionym w dniu 04.08.2006 r., o udzielenie pisemnej interp ...

Czy otrzymane alimenty na rzecz dzieci egzekwowane przez komornika podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W dniu 14.12.2006 r. podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy otrzymywane alimenty na rzecz dzieci egzekwowane przez komornika podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca otrzymuje alimenty na rzecz dzieci (18 lat i 13 lat), które są egzekwowane przez komornika w kwocie 240 zł. Ponadto otrzymuje z Opieki Społec ...

Czy zgodnie z treścią art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 9) i art. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota wypłaconego zasiłku celowego zwrotnego, który nie będzie podlegał zwrotowi stanowi przychód z innych źródeł skutkujący obowiązkiem wystawienia przez Ośrodek X informacji o jego osiągnięciu na druku PIT-8C?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy Ośrodek Pomocy Społecznej ma obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od przyznanego świadczenia pielęgnacyjnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem budynku mieszkalnego w sytuacji, gdy środki na zakup materiałów budowlanych otrzymał z Ośrodka Pomocy Społecznej w formie specjalnego zasiłku celowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 12 ms