Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Urząd ds. Nieletnich (RFN)

Czy dochód uzyskany z tytułu prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na całodobowej opiece wychowawczej nad małoletnim obywatelem Niemiec (w całości finansowanej przez Urząd ds. Nieletnich w Niemczech) jest wolny od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 lub pkt 114 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uchyla postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach z dnia 09.05.2006r. Nr US IA/415/20-2006. Stosownie do art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa naczelnik urzędu skarbowego, stosownie do swojej właściwości, na pisem ...

Generowanie strony w 9 ms