Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sygnalizacja świetlna

Rozliczanie podatku od towarów i usług w związku z wynajmowaniem odziedziczonych budynków użytkowych.

Wnioskiem z dnia 3 stycznia 2006r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym rozliczania podatku od towarów i usług w związku z wynajmowaniem odziedziczonych budynków użytkowych. Jak wynika z treści pisma w sprawie udzielenia interpretacji wnioskodawca, nie prowadzący żadnej działalności gospodarczej, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 28.12.2005r. o nabyciu spadku, sta ...

Miastu nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w takiej części w jakiej efekt końcowy projektu nie będzie związany ze sprzedażą opodatkowaną.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Czy w odniesieniu do zrealizowanej w ramach projektu infrastruktury drogowej (dróg publicznych) obejmującej budowę nawierzchni ulic, chodników obustronnych, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, wiat przystankowych, zieleni drogowej, sygnalizacji świetlnej wraz z siecią kanalizacji deszczowej, siecią teleinformatyczną i oświetleniową, gdy po wybudowaniu pozostanie własnością Miasta, istnieje możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 39 ms