Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: węgiel

Czy istnieje możliwość odliczenia w całości podatku naliczonego z faktury dokumentującej dostawę węgla, który w czasie transportu został w części skradziony?

Wnioskiem z dnia 1 lipca 2005r. znak: FG/3420/1279/2005, uzupełnionym pismami z dnia 2 sierpnia 2005r. znak: FG/3420/1561/2005 oraz FGG/3420/1562/2005 Podatnik "X" zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości odliczenia całości podatku naliczonego ...

Czy wydatek poniesiony na zakup węgla z faktury dokumentującej dostawę węgla , służący działalności opodatkowanej powinien w całości stanowić koszt uzyskania przychodu, czy tylko w części , która dotarła do siedziby Spółki?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku XXX S.A.z marca.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującej sprawie: Czy wydatek poniesiony na zakup węgla z faktury dokumentującej dostawę węgla , służący działalnośc ...

Włączenie kosztów dodatkowych (prowizja, opakowanie, transport) do podstawy opodatkowania oznacza, że wartości tych kosztów, których ciężar przerzucony jest na nabywcę, nie wykazuje się jako odrębnego świadczenia, lecz traktuje jako element świadczenia zasadniczego, z zastosowanie stawki podatku właściwej dla świadczenia zasadniczego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Wnioskodawca dokonujący sprzedaży o charakterze ciągłym nie musi obowiązkowo wykazywać na fakturze tylko miesiąca i roku wystawienia faktury, może także wskazać dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury (§ 9 ust. 1 pkt 3 rozp. MF)

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 14 lutego 2008r. znak : L. dz. 5083/08 (data wpływu 18 lutego 2008r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 28 stycznia 2008r. znak. IBPP2/443-232B/07/EJ, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, ...

Czy Spółka może dokonać korekty podatku dochodowego od osób prawnych za lata ubiegłe 2004 - 2007 wraz z żądaniem zwrotu nadpłaty podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

praw i obowiązków podatkowych z tytułu wydania węgla w naturze osobom uprawnionym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu M ...

Odliczenie podatku naliczonego z faktur zakupu węgla/miału węglowego w sytuacji wystąpienia jego ubytków w wyniku transportu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...Czy Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku akcyzowego, a w związku z tym czy będzie zobowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu dla niego Naczelnikowi Urzędu Celnego przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, tj. przed dniem 1 stycznia 2012 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w i ...

Generowanie strony w 65 ms