Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zmiana miejsca

Pytanie podatnika dotyczy: czy będąc w posiadaniu kasy rejestrującej pełniącej funkcję rezerwowej, można zmienić jej przeznaczenie i miejsce instalacji, poszerzając działalność gospodarczą o kolejny punkt? Czy należy dokonać takiego zgłoszenia w urzędzie skarbowym ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 21.02.2006r. (data wpływu do urzędu) w sprawie udzielenia interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących zamiany przeznaczenia kasy rejestrującej rezerwo ...

Generowanie strony w 9 ms