Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: importerzy

W jakim zakresie opłaty za import czystych nośników CD/DVD uiszczane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki ABC z dnia 15.11.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.11.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w prze ...

Czy Spółka jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokumentów celnych potwierdzających import towarów?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 04 maja 2006 r. w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego, jest ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy termin przechowywania karty pamięci fiskalnej, o którym mowa w § 5 ust. 9 Rozporządzenia, odnosi się również do przypadku likwidacji kas.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 13.12.2005r. skierowanego do Urzędu Skarbowego w Wejherowie (data wpływu 15.12.2005r.), przekazanego do tut. Urzędu pismem z dnia 20.01.2006r. (data wpływu do tut. Org ...

Generowanie strony w 8 ms