Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarczych

Czy zajęte nieruchomości przez Z jako jednostkę organizacyjną powiatu, powołana do wykonywania obowiązków, na podstawie ustawy o drogach poblicznych w imieniu zarządcy dróg, jakim jest zarząd powiatu, podlegają zwolnieniu od podatku od nieruchomości?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz 60, zm. Nr 85 poz. 727, Nr 86 poz. 732, Nr 143 poz. 1199), art. 2 ust. 3 pkt 3, art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 203 poz. 1966 ...

Generowanie strony w 6 ms