Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: materiały filmowe

Podatnik pyta, czy wykonywanie usług postprodukcyjnych (korekcja barwna, efekty specjalne, podłożenie dźwięku) na rzecz klientów zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, należy traktować jako usługi na ruchomym majątku rzeczowym.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 27.10.2005r. (uzupełnionym w dniu 16.12.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatk ...

Jaką stawkę podatku zastosować przy wykonywaniu usłuług w zakresie autorskiej realizacji materiałów filmowych?

Na podstawie przepisów: art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 16.08.2006 r., znak: ...

Stawka podatku - produkcja programów telewizyjnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 9 ms